Van Eck Trappen & Kozijnen ontvangt hernieuwbaarheidspredicaat op KOMO® Ramen en Kozijnen

Van Eck Trappen & Kozijnen ontvangt hernieuwbaarheidspredicaat op KOMO® Ramen en Kozijnen

Houten bouwproducten zorgen voor een positieve bijdrage aan het realiseren van de doelstelling van de Nederlandse Overheid om zo snel mogelijk te komen tot een circulaire economie. SKH heeft in samenwerking met SKG-IKOB en KOMO de BRL 7010 de ‘Hernieuwbare dan wel gerecyclede content van het KOMO® gecertificeerde product’ ontwikkeld’, om zo op een onafhankelijke wijze het biobased gehalte van een bouwproduct vast te leggen. Van Eck Trappen & Kozijnen heeft vanuit de branche NBvT deze aanvulling op ons certificaat mogen ontvangen.

“Wanneer nieuwe grondstoffen nodig zijn, wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van duurzaam geproduceerde, hernieuwbare (onuitputtelijke) en algemeen beschikbare grondstoffen. Zoals biomassa, dat is grondstof uit planten, bomen en voedselresten. Dit maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele bronnen en het is beter voor het milieu.” (bron: Nederland circulair in 2050 | Circulaire economie | Rijksoverheid.nl).

Om de Nederlandse economie zo snel mogelijk circulair te maken heeft de overheid drie doelstellingen opgesteld. Eén van deze doelstellingen is om zoveel mogelijk gebruik te maken van biobased grondstoffen, oftewel grondstoffen uit hernieuwbare bronnen. Hout is hierbij de belangrijkste grondstof in de bouw. Om op een onafhankelijke en uniforme wijze het biobased gehalte van een bouwproduct vast te leggen heeft SKH samen met SKG-IKOB en KOMO de BRL 7010 ‘Hernieuwbare dan wel gerecyclede content van het KOMO® gecertificeerde product ontwikkeld’.  Dit betekent dat op ons Concept I en II geveltimmerwerk ‘hernieuwbaarheid klasse 2’ vermeld wordt.

Overigens wordt biobased bouwen niet alleen belangrijk om de doelstellingen te halen, maar ook om het feit dat er de komende jaren zo’n 100.000 woningen gerealiseerd moeten worden. Vanwege de PFAS regels, stikstof en CO2 uitstoot is dit echter op de traditionele manier niet mogelijk.